top of page

Våre tjenester

Stole AS har opparbeid et godt rykte i bransjen og utfører større oppdrag for profesjonelle utbyggere slik som staten, kommuner og privataktører. Vi er en god samarbeidspartner og jobber tet med utbygger for å nå et felles mål. Vi bygger raskt og effektvt med minimal ulempe for publikum.

Vi bistår arkeologene med utgraving av gammel båt

Tomteutgraving

Legging av fjernvarmerør på Bekkestua

Vann og avløp

Veibygging og veianlegg

Øvrige infrastrukturløsninger og kabeltraseer

Støping av arbeidsdekke

Armering og støp av grunn

Tjenester: Services
bottom of page