top of page
Utgraving av gammel bryggekonstruksjon for Norsk Maritimt Museum

ANLEGGSENTREPRENØR STOLE AS

Hjem: Welcome

UNGT ENTREPRENØRSELSKAP MED
MANGE ÅRS ERFARING !

Stole AS er et en prosjekt og anleggsentreprenør som i fast arbeidsfellesskap med Reiersgård Maskin
tilbyr tjenester innen anleggsarbeider. Våre oppdrag strekker seg over hele fagfeltet fra utgraving og grunnarbeid for større tomteutbygginger, vann- og avløpsarbeider for kommuner, bygging av ulike typer veianlegg, og øvrige utomhusarbeider/landskapsarbeider i Oslo og Akershus.

Hjem: About
Utgraving av næringstomt, inkl gamle bryggekonstruksjoner for Norsk Maritimt Museum

KOMPETANSE OG KAPASITET

Vi disponerer en en stor og moderne maskinpark, med gravemaskiner i alle størrelser som også inkluderer hjullastere, nytt sorteringsverk for masser og tippbiler/vogntog. Ved behov skaffer vi de ressursene og maskinene som det måtte være behov for for å løse de ulike oppdragene.


Vår største egenkapital er våre dyktige og kompetente medarbeidere, med spesialisering innen mange ulike områder. Dette gjør at vi kan utføre alle typer graveoppdrag og anleggsarbeider. Vi har lang erfaring med utførelse av større og komplekse tomteutlastinger, vann- og avløpsarbeider og veibygginger.

Hjem: About

Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning

Registrert leverandør

startbank
Hjem: Services
bottom of page