Rådgivende ingeniør

Stole AS er rådgivende ingeniør innen bygg og anlegg. Vi hjelper deg med hele prosessen fra byggesøknad til utbygging.

Vi er med fra første fase i prosjektet. Dermed får du løsninger du blir fornøyd med. Vi tar oss også av hele byggeskjemaveldet.

Vi gjør alle beregninger, også om du endrer bæresystemer under rehabilitering. Vi ivaretar konstruksjonssikkerheten og utfører uavhengig kontroll.

Vi jobber tett opp mot arkitekt og bygg- og tømrermestre.