Graving og transport

Grave- og transporttjenester for alle typer anleggsarbeider i Oslo og Akershus. Vi har en stor og moderne maskinpark med gravemaskiner fra 8 – 40 tonn, nye sorteringsverk (Keystreak) og vogntog for massetransport.

Vi har utført alle typer graveoppdrag fra mindre kabelgrøfter og hustomter, til komplekse tomteutlastinger som for eksempel i forbindelse med Barcode-utbyggingen i Bjørvika. Vi har også hatt store og svært komplekse kombinasjonsarbeider i forbindelse med vann- og avløp, nye trikkeskinner og vei/fortausarbeider i indre by i Oslo.

Det er Reiersgård Maskin som utfører graving og transport for Stole AS. Reiersgård Maskin har sentral godkjenning og er godkjent for ansvarsrett.